Eierhandelaren claimen schade vanwege fipronil bij pluimveehouders


02-02-2018 JOURE – Eierhandelaren claimen bij pluimveehouders een schadevergoeding vanwege het gebruik van fipronil om bloedluizen te bestrijden. Dat lieten enkele pluimveehouders weten tijdens een bijeenkomst in Lunteren. De hoogte van de claims varieert enorm en hangt samen met de bedrijfsomvang en de manier waarop de eieren worden afgezet. In de meest extreme gevallen gaat het om claims van enkele tonnen. Pluimveehouders werden al eerder door hun eierhandelaar in kennis gesteld dat zij aansprakelijk gesteld zouden worden voor de schade van terughaalacties. Die claims worden nu geconcretiseerd.

De kans is groot dat de afhandeling van schadeclaims tot juridische procedures gaat leiden, denkt Jan Workamp van het meldpunt fipronil Gelderse Vallei. “Zelfs wanneer pluimveehouders verzekerd waren voor de schade van de terugroepacties is het vraag hoe verzekeraars zich zullen opstellen. Zij zullen wellicht stellen dat er geen sprake is geweest van een gevaar voor de volksgezondheid. Als een rechter de verzekeraar daarin gelijk geeft, komt de aanpak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daar haaks op te staan.”

Bij het meldpunt fipronil Gelderse Vallei zijn geen pluimveebedrijven bekend die nog eieren moeten vernietigen. Volgens de NVWA zijn nog 57 stallen volledig geblokkeerd. Dat gaat waarschijnlijk om stallen die leeg staan, of waar net jonge hennen in zijn opgezet die pas 4 weken na opzet bemonsterd mogen worden. Van de 793 stallen die geblokkeerd waren, zijn er 424 volledig vrijgegeven. Voor de overige stallen gelden er nog restricties ten aanzien van het afvoeren van mest of dieren.