Eieren worden duurder

13-04-2022 JOURE – Vanwege de forse stijging van de voerprijzen, die nog niet ten einde is, dreigen legpluimveehouders in financiële problemen te komen. Dit betreft met name de leghenhouders die een contract hebben afgesloten voor de eierprijs, maar voor de voerprijs afhankelijk zijn van de vrije markt. Deze pluimveehouders zien hun sterk gestegen kostprijs niet gecompenseerd door een hogere eierprijs.

Supermarkten hebben besloten om bovenop de afgesproken prijs 0,9 eurocent extra per ei te betalen vanwege de hoge voerkosten. Dit is niet toereikend. Een deel van de supermarkten betaalt ook een solidariteitsprijs voor de in hun keten verkochte vrije uitloop eieren. In de biologische pluimveehouderij speelt nog extra de beperkte beschikbaarheid van biologische grondstoffen. Als gevolg van de 100% eis voor biologische grondstoffen, is hier een groot knelpunt ontstaan.

In een eerste scenario dat onderzoekers doorrekenden werd bepaald wat de kostenstijging is op basis van de huidige voerprijzen. Doordat de stijging van de prijs voor grondstoffen voor voer met een na-ijleffect zal worden doorberekend in de voerprijzen van de komende maanden, gaan de voerprijzen verder omhoog. Daarbij kan de voerprijs doorstijgen tot 50 euro per 100 kilo en zelfs tot 70 euro per 100 kilo voor biologisch voer. 

Op basis van duurder voer en energie is de kostenstijging nu al 2 cent per ei, maar dat neigt naar 4 cent per ei als de voerprijzen de komende tijd naar het verwachte niveau doorstijgen. Als daarbij ook de andere kosten die toenemen worden meegenomen, is dit nog eens 1,7 tot 2,3 cent per ei extra, waardoor eieren tot 6 cent duurder kunnen worden.