Eerste groep statushouders ondertekent Participatieverklaring


14-05-2017 JOURE – Morgen ondertekenen 25 statushouders samen wethouder Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren de Participatieverklaring. Zij zijn de eerste groep die het uitgebreide ParticipatieVerklaringsTraject van gemeente De Fryske Marren heeft doorlopen. Met het ondertekenen verklaren zij kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ze deze respecteren. Daarnaast verklaren zij actief een bijdrage te willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarbij mogen ze er natuurlijk ook op rekenen dat ze hiervoor de ruimte krijgen van hun medeburgers.

Keuze voor een uitbreid traject
Het ondertekenen van de participatieverklaring is een wettelijke verplichting om te kunnen inburgeren. Gemeente de Fryske Marren heeft er voor gekozen om voorafgaand aan de ondertekening  een intensief cursustraject van 10 dagdelen aan te bieden. De gemeente vindt het belangrijk dat statushouders niet alleen de verklaring ondertekenen, maar ook goed weten wat dit inhoud en dit respecteren. Hierdoor krijgen zij een betere kans om in te burgeren en een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

 Inhoud van het ParticipatieVerklaringsTraject
– De opleiding wordt verzorgd door stichting Vluchtelingenwerk. In 10 dagdelen worden de volgende onderdelen behandeld:
– Kennisnemen van de inhoud van de Participatieverklaring: de kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.
– Verdieping van kennis over deze kernwaarden, de grondwet, democratie, discriminatie, rechtspositie en arbeidsmarkt.
– Persoonlijke betekenis kunnen geven aan de waarden van de participatieverklaring.
– Dialoog aangaan over de overeenkomsten en verschillen in normen, waarden en rechten in Nederland en in land van herkomst.
– Vaardigheden: gesprek aangaan over kernwaarden, het verwoorden van de eigen waarden en normen en het omgaan met kernwaarden van anderen.
– Kennismaken met mogelijkheden tot participatie.