Eerste gevallen met Corona virus in Friesland

10-03-2020 JOURE – Een echtpaar uit Gorredijk hebben het Corona virus opgelopen. Ze zitten nu in thuisisolatie. Er wordt onderzocht met wie het echtpaar in contact is geweest. Wie in Nederland moet hoesten, koorts heeft of verkouden is,m moet thuis blijven en zo weinig mogelijk omgang met andere mensen aangaan.

Een van de grootste besmettingshaarden lijkt van mensen te komen die in recent in Noord Italië zijn geweest.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?
Heb je

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius
 • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst: 
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger:
•    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
•    Je moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet je wel bellen met de huisarts. 

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

 • Huisgenoten van patiënten met COVID-19
 • Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

Ik ben op vakantie geweest in een gebied waar COVID-19 heerst en heb nu klachten. Wat moet ik doen?
Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger worden, bel dan met de huisarts.

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit gebied waar COVID-19 heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, je hoeft niet thuis te blijven. Voor zieke huisgenoten geldt dat zij fysiek contact met anderen moeten beperken. Dat betekent dat ze niet naar het werk/school mogen. Thuiswerken kan eventueel wel. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken.

Waarom moet het gemeld worden als er iemand mogelijk besmet is?
De meldingsplicht is noodzakelijk om snel passende maatregelen te kunnen nemen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Wat gebeurt er als er iemand is die mogelijk COVID-19 heeft?
Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie. Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten zij dat aan de GGD melden en begint het verhaal van vooraf aan.

Vormen kinderen een speciale risicogroep voor COVID-19?
Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep.

Op mijn school is bij iemand COVID-19 vastgesteld. Moet ik thuisblijven?
Nee, de GGD doet contactonderzoek en neemt eventueel contact met je op als dat nodig is.

Worden scholen in Nederland gesloten?
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school. Kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar COVID-19 heerst en nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.

Kunnen in Nederland gemeenten worden afgesloten?
Het sluiten van gemeentegrenzen geldt als een zeer vergaande maatregel. In uiterste gevallen kan de overheid ervoor kiezen om een gemeente af te sluiten van de rest van de omgeving. Bijvoorbeeld als het niet goed lukt om mogelijk besmette mensen op te sporen door het contactonderzoek. Dat betekent dat bewoners in principe niet de gemeente kunnen verlaten. Mensen van buiten de gemeenten kunnen er niet in.

Kun je naar een ziekenhuis waar een patiënt met COVID-19 is opgenomen?
Ja, COVID-19-gediagnosticeerde patiënten zijn opgenomen in speciale isolatiekamers waardoor andere patiënten geen risico lopen om besmet te raken. Het personeel van ziekenhuizen is goed getraind en gewend om met patiënten met verschillende infectieziekten te werken.

Is er voldoende capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen als er hier een uitbraak is?
In alle Nederlandse ziekenhuizen kan de juiste behandeling uitgevoerd worden. Er is voldoende capaciteit om ernstig zieke patiënten op te nemen op de intensive care.

Moeten we in Nederland niet meer maatregelen nemen om het virus tegen te gaan?
In Nederland wordt hard gewerkt om mogelijke patiënten te identificeren en op te vangen. Daarbij houden we er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. We bereiden ons voor op een ernstig scenario, voor het geval de situatie toch ernstiger blijkt dan eerder was verwacht. Het heeft op dit moment weinig nut om bijvoorbeeld alle mensen die het land binnenkomen te controleren op koorts. We sporen dan vooral mensen op met griep en verkoudheid.

Waarom wordt niet gecontroleerd op Nederlandse luchthavens?
Op dit moment is dat voor Nederland geen passende maatregel. Als op dit moment reizigers op Nederlandse luchthavens gecontroleerd worden op koorts, zullen vooral mensen met griep of een verkoudheid worden opgespoord.

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.