Eerste en vroegste kievitsei ooit gevonden bij Vegelinsoord

02-03-2019 VEGELINSOORD – Het eerste en vroegste kievitsei ooit is gevonden op donderdag 28 februari door Eduard van der Hoek, in een maisland vlakbij Vegelinsoord, in onze gemeente. Het is zowel landelijk als provinciaal het eerste kievitsei van dit seizoen en: nooit eerder is in februari al een kievitsei gevonden. Uniek dus! Het gaat om een ‘ienke’ en het is om 11.45 uur gevonden door Eduard van der Hoek uit Grou (34) en zijn maat Michel de Groot uit Leeuwarden.

Oer de wjuk
Eduard van der Hoek en Michel de Groot waren ’s ochtends al vroeg op pad gegaan. Het zachte lenteweer van afgelopen week kondigde een vroeg voorjaar aan. Door de dichte mist konden de beide aaisykers eerst niet zoveel, maar rond 10.30 uur trok de mist op. De heren zagen wat beweging in het land en een kievit die ‘oer de wjuk’ ging. “Dit is in kânske”, dachten de mannen. Beide liepen een spoor in het land en Eduard zag ineens het ‘ienke’ liggen. “Dat is een prachtig moment, eerst geloof je je ogen haast niet, dan sta je toch even te shaken”. Het is voor Eduard de eerste keer dat hij een eerste ei vindt, al een paar keer was hij er dichtbij. Ook is Eduard nazorger en coördineert hij de nazorg in het gebied van de Vogelwacht Leeuwarden.

Lotteren van het ei
Het ei lag er nog maar net en was zelfs nog een beetje ‘wittig’, zagen de beide heren. Vanuit het land belde ze de Bond Friese Vogelwachten (BFVW), volgens het protocol. Inge van der Zee en Henk de Jong ‘lotterden’ het ei, dat daarna weer in het nestje in het land blijft liggen, zoals gebruikelijk. Henk en Annette Hosper zijn eigenaar van het stuk maïsland waar het ei gevonden is; bij hen op de boerderij is om 15.00 uur de huldigingsceremonie gehouden.

Feestelijke huldiging en Sulveren Ljip
Uit handen van de Commissaris van de Koning, Arno Brok, ontving Eduard de Sulveren Ljip, het vindersloon van 15 euro en een oorkonde. Burgemeester Fred Veenstra overhandigde bloemen en felicitaties. Bovendien huldigde Ad van Paassen de beide vinders vanuit LandschappenNL en SBNL Natuurfonds, omdat het ei landelijk het eerste kievitsei is. Hier hoort een speciale oorkonde bij. Op de foto ook gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van de Bond (BFVW) Rendert Algra. Ook voor Algra was deze vroege vondst bijzonder: 28 februari was zijn laatste dag als voorzitter van de bond, hij treedt op 1 maart af en wordt opgevolgd door Frans Kloosterman. Daarnaast was Laurens Potijk aanwezig, voorzitter van de Fûgelwacht Joure e.o., die de nazorg in het rayon Joure cooördineert (Vegelinsoord – Sint Nicolaasga – Spannenburg).

De vroegste vinddatum tot nu toe (landelijk) was 3 maart (1975, Apeldoorn). Het vroegste Friese ei was tot nu toe 4 maart (1989, Boornbergum).