Eerste eitjes Eikenprocessierups komen uit

06-04-2020 JOURE – De eitjes van de eikenprocessierups komen vanaf april uit, dit hangt samen met de bladontplooiing van de eik. Rond deze tijd ontwikkelen zich de eerste bladeren en knoppen aan de boom, ze zijn het voedsel voor de rupsen. Alle rupsen in een eipakket komen tegelijkertijd uit en ontwikkelen zich in hetzelfde tempo.m Op een bepaalde eik kunnen wel verschillende nesten voorkomen die zich ieder in een ander ontwikkelingsstadium bevinden.

De larve vervelt vijf keer voordat de verpopping plaatsvindt. Er zijn hierdoor zes larvale stadia, die de instars worden genoemd. Tussen het uitkomen en de tweede vervelling van de rups zit ongeveer 25 dagen. Zodra de rupsen uitkomen maken ze een spinselnest dat in eerste instantie vrij onopvallend is en doet denken aan een spinnenweb. Het tweede instar van de rups is kleiner dan een centimeter. Na de derde vervelling verschijnen de brandharen, die in huidplooien aan de bovenzijde zijn gelegen. Dergelijke rupsen zijn te zien van halverwege mei tot begin juli. De rupsen die het vijfde instar bereiken maken grotere nesten en spenderen minder tijd aan het eten van bladeren. De larvale stadia beslaan in totaal negen tot twaalf weken.

Hoe herkent u een rups of nest?
De rupsen en nesten zitten vaak in eikenbomen, maar kunnen soms ook in grasland zitten en dicht bij de stam een grondnest hebben. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellinghuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit deze nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs – in processie- op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Klachten door brandharen
Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Het advies is om na aanraking van de rupsen of haren niet te krabben of te wrijven, maar de huid of ogen goed met water te wassen of te spoelen. Wanneer nodig kleding op 60°C wassen. De klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. Een verzachtende crème kan verlichting geven. Bij ernstige klachten is contact met de huisarts aan te raden.

Nest gezien?
Denkt u een nest van de eikenprocessierups te zien, neem dan contact met de gemeente op via telefoon 14 05 14 of per mail: info@defryskemarren.nl.

Op onze website op de pagina ‘Eikenprocessierups‘ en op de website van de GGD (www.ggdfryslan.nl) vindt u meer informatie.

(Foto: Christian Fischer)