Eerst luchtruim opnieuw inrichten, dan pas Lelystad uitbreiden

27-02-2019 JOURE – Gemeente Weststellingwerf en De Fryske Marren hebben de zorgen over een te vroege uitbreiding van Lelystad Airport nogmaals onder de aandacht gebracht bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Ook gemeente Ooststellingwerf sluit aan bij dit standpunt. De drie Zuid-Friese gemeenten blijven pleiten voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. Eerst moet het Nederlands luchtruim opnieuw worden ingericht.

Tot vorige week donderdag kon iedereen zijn zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijzing van het Luchthavenbesluit Lelystad indienen bij het ministerie. De gemeenten hebben de brief aan de minister als zienswijze ingediend en willen daaron nogmaals duidelijk maken dat de inwoners van de drie gemeenten zich zorgen maken.

Sinds 2017 hebben de colleges van De Fryske Marren en Weststellingwerf aandacht gevraagd voor de zorgen van haar inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport en de vlieghoogtes. ‘Opnieuw vragen wij u om de twijfels over een gedegen en zorgvuldig besluitvormingsproces weg te nemen’, schrijven de colleges aan de minister. ‘Nogmaals pleiten wij daarbij nadrukkelijk voor openstelling van Lelystad Airport nadat herinrichting van het Nederlands luchtruim is geregeld.´

Volgens de drie colleges moet het ministerie de zorgen van haar inwoners serieus nemen. ‘Het voortdurend communiceren vanuit een realistisch toekomstperspectief voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Wij zien dat u hierin stappen neemt, maar blijven bij ons oorspronkelijk standpunt. Het openstellen van Lelystad Airport nadat herinrichting van het Nederlands luchtruim is geregeld, geeft richting onze inwoners duidelijkheid.