Een woord van Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok

22-03-2020 JOURE/LEEUWARDEN

Beste mensen, 

Het komt er op aan. Het corona-virus houdt de wereld, het land en Fryslân in de ban. De maatregelen raken iedereen. Kinderen blijven thuis van school, mensen moeten thuis werken, cafés zijn dicht, kerkdiensten worden afgezegd en opa en oma krijgen geen bezoek meer…

Ook op het provinciehuis passen we ons aan. Ambtenaren en bestuurders werken zoveel mogelijk thuis en in strikt van elkaar gescheiden ploegen. Desalniettemin  gaat de besluitvorming zo goed en zo kwaad als het kan door en proberen we de dienstverlening op peil te houden.

De impact van het virus op onze maatschappij en de economie is groot. Zo is mij deze week duidelijk geworden in persoonlijke gesprekken op het provinciehuis. Mensen zijn ongerust over hun gezondheid en dat van familie en vrienden.

Ondernemers hebben slapeloze nachten omdat ze het loon van personeel niet kunnen doorbetalen. Kwetsbare groepen raken in een isolement. De gemeenschap wordt gemaakt door mensen en de verbinding tussen mensen. In deze chaotische tijd is het hartverwarmend om te zien dat er overal initiatieven opduiken om de mensen ter steun te zijn. Online en in the real world. Boodschappen doen voor elkaar en de ovatie voor de helden in de zorg zijn er voorbeelden van. In tijden van crisis komt het beste in de mens naar boven.

Maar we zijn er nog niet, zo zei onze minister-president in zijn toespraak. We moeten onze er op instellen dat we samen nog wel een tijdje op de ruige zee zitten.

Laten we rustig blijven en vertrouwen hebben in de autoriteiten en deskundigen van de Rivm en andere diensten. Nederland opereert op dit gebied op internationaal topniveau. In onze provincie werken de Veiligheidsregio, de GGD en andere instanties zich een slag in de rondte. Ze doen goed werk.

Al blijven we binnen en moeten we afstand houden, laten we elkaar niet uit het oog verliezen en verbinding houden. Laten we op elkaar passen en aandacht hebben voor de kwetsbaren onder ons. Het virus zal ons niet uit elkaar halen.

Een woord van dank aan al die mensen die zich inzetten voor het bestrijden van de crisis. Sterkte en beterschap voor diegenen die in isolatie zitten, ziek zijn of dierbaren hebben die het virus hebben opgelopen.

Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok