Een sterkere, duurzame economie

27-12-2018 JOURE – De economie is versterkt, Friesland staat toeristisch goed op de kaart en is klaar voor de overgang naar een duurzame samenleving. Friesland heeft de koploperspositie op natuurinclusieve landbouw uitgebouwd. We werken goed samen met andere overheden, ondernemers en onderwijs een aan sterk en duurzaam Friesland. Met de eindbalans blikt het college van Gedeputeerde Staten van Friesland terug op de bestuursperiode 2015-2019.

Deze collegeperiode stond het MKB centraal. Met breed toegankelijke regelingen hebben we gezorgd voor een sterkere economie die meer internationaal georiënteerd is. We hebben het aantal loketten voor ondernemers in de provincie sterk verminderd en onze regelingen toegankelijker gemaakt. We zijn geëerd als nationaal kampioen circulaire economie. Met het klantencontactcenter is er één toegangsloket voor de provincie gerealiseerd. Kabelnoord is gestart met de aanleg van glasvezel in de plattelandsgebieden van Friesland. Hiermee zorgen we ervoor dat ook deze gebieden economisch en sociaal aantrekkelijk blijven voor bedrijven en inwoners.

Friesland is klaar voor de overgang naar een duurzame samenleving. We liggen op koers om in 2025 een kwart van de Friese energiebehoefte duurzaam op te wekken. We zijn erin geslaagd om de koploperspositie rondom natuurinclusieve landbouw uit te bouwen, zonder daarbij extra regels op te leggen. Deze positie blijkt onder andere uit het agrarisch natuurbeheer, waarbij Fryslân landelijk gezien de meeste hectares invult.

We hebben Friesland de afgelopen jaren, en in het bijzonder in 2018, toeristisch goed op de kaart gezet. Een derde plaats in de top 25 van Lonely Planet in Europa, culturele hoofdstad en de opening van het Afsluitdijk Waddencenter hebben bijgedragen aan een stevige groei van het toerisme en de werkgelegenheid in onze provincie.

In de eindbalans vindt u een overzicht van en een toelichting op de behaalde resultaten van dit college van Gedeputerde Staten.