Een kuier door het oude Lemmer

13-11-2019 LEMMER – Vorig jaar begonnen Roelie Spanjaard-Visser en Hendrik Bootsma aan hun kuier die uiteindelijk leidde tot een fors boekwerk van meer dan 400 pagina’s over het oude hart van Lemmer.

Op woensdag 20 november vindt de presentatie plaats in de Openbare Bibliotheek aan de Albert Koopmanstraat 7 te Lemmer. Vanaf 19:30 uur is iedere belangstellende welkom.

Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op het tot stand komen van dit omvangrijke project. Daaraan hebben vele Lemsters en oud-Lemsters een steentje bijgedragen in de vorm van oude foto’s en het op schrift stellen of vertellen van herinneringen aan hun oude dorp aan de voormalige Zuiderzee.

Tevens wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan de voorzitter van de Stichting Oud Lemmer, de heer Piet Zantman. Na overhandiging van exemplaren aan de samenstellers kunnen de boeken vanaf 20.30 uur worden afgehaald en gesigneerd.