Een avond Johann Sebastian Bach

21-02-2019 OUDEHASKE – 14 maart 2019 organiseert de protestantse gemeente Haskeroord in de kerk in Oudehaske een avond over Johann Sebastian Bach. Op deze avond neemt Aart Veldhuizen, predikant in Langweer, organist en Bach-kenner, ons mee naar het leven en het werk van de grote kunstenaar Johann Sebastian Bach (1685-1750), telg uit een familie met een lange muzikale traditie. Wie wie kent hem niet? Denk alleen maar aan de lijdenstijd, waarin overal in Nederland de Matthäus Passion wordt uitgevoerd, een van zijn vele meesterwerken.

Volgens velen het grootste muzikale genie, dat de mensheid heeft voortgebracht. ‘De vijfde evangelist’, ‘de spreekbuis van God’, ‘maker van de klinkende preek’, een paar omschrijvingen, die in de literatuur over deze componist voorkomen.

Ook in het Nieuwe Liedboek is hij te vinden. Eigenlijk onbegrijpelijk, dat hierin slechts twee composities van hem voorkomen, de man die als het hoogtepunt van de kerkmuziek beschouwd wordt. Het gaat om lied 672 en 475. En in lied 737 ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ wordt hij slechts genoemd in het achttiende vers: “En Bach, de grote Bach, die mag de maat der eng’len slaan, de lieve lange dag”.

Centraal in het verhaal van Veldhuizen staat de Matthäus Passion, maar er is meer! Van al Bachs composities zijn meer dan 1000 werken bewaard gebleven, een vermoedelijk even groot aantal is verloren gegaan.

Wat bewoog hem, welke rol speelde het geloof in zijn werk? Wat was de rol van de dood in zijn muziek, de verwachting van het leven na dit leven? Daarover heeft hij, vader van 20 kinderen, die hij bijna allemaal overleefde, prachtige werken gecomponeerd.

Het belooft een mooie avond te worden, met beeld en geluid. Aart Veldhuizen zal ook zelf een paar werken van de grote meester spelen.

Datum: 14 maart 2019
Tijd: Het begint om 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.30.
Plaats: kerk Oudehaske, Badweg 1
Opgave: is niet nodig
Toegang: gratis, aan het einde van de avond een collecte ter bestrijding van de onkosten
Contact: Gerrit Leeftink (0513-677322) g.leeftink@home.nl