EC geeft uitvoering actieplan circulaire economie

05-03-2019 JOURE – De Europese Commissie heeft op maandag 4 maart het verslag gepresenteerd over de uitvoering van het in december 2015 goedgekeurde actieplan voor de circulaire economie. In het verslag worden de belangrijkste resultaten van de uitvoering van het actieplan getoond. De bevindingen van het verslag worden besproken tijdens de jaarlijkse stakeholdersconferentie over de circulaire economie die op 6 en 7 maart in Brussel plaatsvindt. Drie jaar na de goedkeuring ervan kan het actieplan voor de circulaire economie als volledig voltooid worden beschouwd. Alle 54 maatregelen van het plan zijn nu getroffen of zijn in uitvoering.

De uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie heeft de overgang naar een circulaire economie in Europa versneld. In 2016 waren in sectoren die voor de circulaire economie van belang zijn, meer dan 4 miljoen werknemers werkzaam, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. De circulaire economie heeft ook nieuwe zakelijke kansen gecreëerd, tot nieuwe bedrijfsmodellen geleid en nieuwe markten ontwikkeld, zowel binnen als buiten de Europese Unie. In 2016 genereerden circulaire activiteiten zoals reparatie, hergebruik of recycling bijna 147 miljard euro toegevoegde waarde en waren zij goed voor circa 17,5 miljard euro aan investeringen.

In een begeleidend werkdocument van de diensten van de Europese Commissie wordt de volledige stand van zaken bij de invoering van het actieplan geschetst.