€56.500,- beschikbaar voor Sociale veiligheid binnen DFM


De Fryske Marren heeft het beschikbare budget verdeelt over 3 verschillende posten. Voor de buurt- en burenbemiddeling is er €42.500,- beschikbaar. Voor woonbegeleiding heeft de gemeente €10.000 opzij gezet en voor de evaluatie van de AVE-structuur is er €4.000,- beschikbaar.

Door de grotere verantwoordelijkheid van de gemeente voor de sociale veiligheid van haar inwoners heeft de gemeenteraad besloten voor een periode van 3 jaren een budget beschikbaar te stellen waarmee tekorten in het ingezette beleid opgelost kunnen worden. Ook kan in deze periode gezocht worden naar structurele oplossingen en daarbij passende financieringen. Hierbij uiteraard zoveel mogelijk gebruik makend van de bestaande structuren en middelen.

Argumenten, risico’s en eventuele beheersmaatregelen
Binnen de gemeente heeft er een evaluatie plaatsgevonden op het gebied van knelpunten. Er kwamen al veel onderwerpen naar voren. Er zijn diverse oplossingen voor de knelpunten mogelijk. Veel hebben betrekking op werkwijzen. Deze worden op een andere manier aangepakt.