€433,58 voor Tennis Vereniging Joure

09-11-2020 JOURE – Dankzij een lokale bank en alle leden van de tennisvereniging hebben zij een bedrag van €433,58 bij elkaar weten te krijgen. De Club Support actie biedt clubs en verenigingen een steuntje in de rug.

TV Joure is druk bezig met het verduurzamen van haar tennis- en padelpark. In 2020 is LED-verlichting aangeschaft voor alle tennisbanen. In vervolg hierop wil TV Joure graag haar clubgebouw energiezuinig én weer bij de tijd maken.

TV Joure is een actieve en bruisende tennis- en padelvereniging, waar je het gehele jaar door kunt sporten. Alleen, samen of met je gezinsleden; sportief en gezellig! Een open club met veel betrokken vrijwilligers, die midden in de gemeenschap staat. Gedurende het hele jaar vinden er voor jong en oud diverse tennis- en padel activiteiten plaats.