€250.000,- subsidie voor weidebogelbeheer

05-12-2019 JOURE – Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 13 december 2019 tot en met 14 februari 2020 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

Land geschikt maken voor weidevogels
De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Weidevogels voelen zich thuis in vochtige graslanden. De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en/of plas dras vallen ook onder de subsidieregeling. Denk aan het plaatsen van dammen en of stuwen. Bekijk de subsidieregeling

Hoogte van de subsidie
Het subsidieplafond voor deze openstelling is €250.000,- Het collectief bepaalt hoeveel subsidie iemand ontvangt. Het geld is beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Subsidie aanvragen
Wilt u subsidie aanvragen, dan vindt u de formulieren onderaan deze pagina. Het aanvraagformulier kunt u volledig ingevuld en voorzien van volledige ondertekening schriftelijk indienen.

Overige informatie
Weidevogels horen bij de Friese cultuur en het Friese landschap. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het standhouden van weidevogels in Fryslân. Bijvoorbeeld de grutto: 40% van de Europese populatie grutto’s broedt in Fryslân. De afgelopen jaren is de stand van de grutto en veel andere weidevogelsoorten ondanks alle inzet en maatregelen achteruit gegaan. Dat komt onder andere door bijvoorbeeld een laag waterpeil. Weidevogels houden van natte gebieden. Het is daarom van belang om de leefomgeving van de weidevogels te herstellen. Dat kan onder andere door de grondwaterstand te verhogen en het aanleggen van plas-dras gebieden (plassen in het land).                                                                                                                                                             

De collectieven bepalen welke beheer- en inrichtingsmaatregelen waar effectief zijn voor weidevogels.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl

Te downloaden: