€100.000,- voor onverrichte werkzaamheden

10-01-2020 LEMMER – In Lemmer bleek dat de eigenaar van het strandpaviljoen volgens het contract gemeentegeld ontving voor het schoonhouden van een deel van het Lemsterstrand. Bij nader onderzoek bleek dat de gemeente het gedeelte van het strand al jaren lang zelf onderhield.

In juni 2019, dienden de NCPN en de FNP een motie in waarin B&W gevraagd werd dit onverdiende geld terug te vorderen. De motie haalde het niet. In een nieuwe en aanvullende motie werd er voorgesteld om met de ondernemer in gesprek te gaan en in goed overleg de gelden terug te vorderen. In de vergadering van 8 januari 2020, werd er gevraagd naar de status van de vorderingen van dit gesprek.

Wie had gedacht dat de meerdere gesprekken die hadden plaatsgevonden voor de eigenaar een moeilijke confrontatie zouden zijn, komt bedrogen uit. Het resultaat was dat de ondernemer die geheel ten onrechte een groot bedrag van de gemeente had ontvangen, ‘het verleden wilde laten rusten en alleen nog naar de toekomst wilde kijken’. Dat betekend dat de gemeente naar het geld kan fluiten.

Dit terwijl mensen die van de gemeente afhankelijk zijn, de door hun teveel ontvangen gelden vaak (ook nog met een opgelegde boete), het geld tot op de laatste cent terug moeten betalen. En dat is meten met twee maten.

Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om directie van het strandcomplex. De exploitanten/beheerders van zwembad en Beachclub staan hierbuiten.