E-learning training bij aanpak vogelmijt

24-10-2019 JOURE – Er een e-learning training ontwikkeld voor pluimveehouders, erfbetreders, docenten en studenten pluimvee. De training heeft als doel de kennis over vogelmijt en de aanpak van vogelmijt via integrale bestrijdingsmethode te vergroten en handvatten te geven om de opgedane kennis te delen.

Integraal Pest Management (IPM) is een methode om een vogelmijtbesmetting gestructureerd aan te pakken. Deze methode is afkomstig uit de tuinbouwsector. Door het uitvoeren van de acht stappen is het mogelijk om plagen zoals vogelmijt te voorkomen en te beheersen, waarbij pesticiden alleen gebruikt worden als andere mogelijkheden onvoldoende resultaat geven. Door deze aanpak vermindert de kans dat de vogelmijten resistent worden voor een bepaald middel. Naast een positief effect op de ontwikkeling van resistentie zorgt het volgen van de IPM stappen voor duurzaamheid voor dier, mens en milieu.

E-learning
Als onderdeel van het IPM Project Vogelmijt is er een e-learning training ontwikkeld door Poultry Expertise Centre in samenwerking met Bionext en Wageningen University & Research. Deze training is speciaal voor pluimveehouders, erfbetreders, docenten en studenten pluimvee. De training heeft als doel de kennis over vogelmijt en de aanpak van vogelmijt te vergroten en handvatten te geven om de opgedane kennis te delen. De e-learning is toegankelijk via AgriHolland Academy.

De onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere:

  • Wat is vogelmijt
  • Wat zijn de gevolgen van vogelmijt
  • IPM voor vogelmijt
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Formulieren, websites en onderzoek

De e-learning module is ontwikkeld in samenwerking met AgriHolland/AHA Leermiddelenbouwers. Het trainingsmateriaal en e-learning module zijn met name bedoeld voor het gebruik tijdens evenementen, voorlichtingsbijeenkomsten en tijdens trainingsactiviteiten en in het onderwijs. Op het eindevent van het project IPM Vogelmijt op 19 november zal er aandacht besteed worden aan de e-learning training en de praktische toepassingsmogelijkheden hiervan. Meer informatie is te verkrijgen via: e.bethlehem@aeres.nl