Dreigend tekort aan dierenartsen voor landbouwhuisdieren

02-03-2020 JOURE – Vacatures voor landbouwdierenartsen zijn slecht te in te vullen en het tekort de komende jaren verder toe te nemen. Elk jaar studeren er minder dan 50 dierenartsen af met de specialisatie landbouwhuisdieren. Dat is lang niet genoeg om de vacatures in het werkveld in te vullen. Aan de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht worden studenten aangemoedigd om de master landbouwhuisdieren te volgen.

De laatste jaren studeerden er in Utrecht gemiddeld 158 dierenartsen per jaar af. Daarvan koos ruim 50% voor richting gezelschapsdieren, 30% voor gezondheidszorg, landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid en 15% voor de richting paardengezondheidszorg.

Universiteiten willen er aan werken dat alle plekken in de master ‘Landbouwhuisdieren’ worden opgevuld. Dat gebeurt door studenten te stimuleren voor deze master te kiezen en door zij-instromers toe te laten. Tijdens de bachelor zullen studenten meer dan voorheen kennis maken met de volle breedte van het werkveld. Dat gebeurt door hen bijvoorbeeld intensiever mee te laten draaien op de onderzoeksboerderij van de faculteit Diergeneeskunde.