Door vergisting van bermgras kan 5% van het Nederlandse aardgas worden vervangen

27-11-2019 JOURE – Met vergisting van bermgras kan binnen enkele jaren 5% van het Nederlandse aardgas worden vervangen. Dat zegt Douwe Faber, de oprichter van het adviesbureau Ekwadraat in Leeuwarden. In een consortium van het Rijk, Rijkswaterstaat, verwerkers van gras, de GasUnie en GasTerra werkt Ekwadraat aan het concept. Er moeten in Nederland 10 tot 15 verwerkingslocaties komen, voor een totale verwerking van circa 3 miljoen ton gras. Een van de eerste twee is gepland op de energiecampus in Leeuwarden. In 2021 wordt de eerste productie van gas uit bermgras verwacht.

Onderzoek heeft verder uitgewezen dat het restproduct van de vergisting voor 90% overeenkomt met veen. Momenteel wordt veen nog altijd afgegraven als grondstof voor potgrond. Dat zou niet meer nodig zijn als alternatief het restproduct van de vergisting wordt gebruikt.

Ekwadraat heeft op het gebied van bermgrasvergisting al eerder een project uitgevoerd voor de business unit ‘Natuurlijk Kapitaal’ van Rijkswaterstaat. Ekwadraat heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden om via vergisting van bermgras duurzaam energie te produceren. Tot voor kort werd bermgras gezien als een lastige inputstroom voor vergisting. Er ontstond veel vervuiling en dat resulteerde in relatief lage biogasopbrengsten. Door technologische ontwikkelingen is dit echter veranderd.