Doelstelling provincie zonne-energie twijfelachtig


10-04-2019 JOURE – In 2018 heeft de Prvincie Fryslân bijna 280 mega watt aan zonne-energie gegenereerd. In 2017 was dit nog een kleine 150 watt. De doelstelling van 2020 is 500 megawatt. Of de Provincie dit doel zal halen is nog de vraag. De meeste opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig zonnepanelen die op daken liggen.

De doelstelling van 2020 is dat er 200 megawatt afkomstig is van daken en de overige 300 megawatt zou uit zonnevelden moeten komen. Hoe realistisch deze verwachting is, zal volgend jaar blijken.