Doel terugbrengen nitraat in grondwater wordt nog niet gehaald

20-07-2019 JOURE – De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwater beschermingsgebieden terug te dringen, is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Dat concluderen LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland Vewin, Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de eerste tussenevaluatie. Eind 2017 sloten deze partijen hierover een Bestuursovereenkomst als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Of de aanpak ook gaat leiden tot het halen van de doelen in alle gebieden, is nog onzeker.

Het Landelijk Bestuurlijk Overleg van de 5 partijen spreekt zijn vertrouwen uit in het ingezette proces en de ingezette aanpak, maar wil de komende jaren de vinger strak aan de pols houden. In totaal doen al 360 ondernemers met 8200 hectare landbouwgrond mee binnen 28 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar als eerste mee gestart is. Dat is 60% van het areaal in deze 28 gebieden. In de overige 6 gebieden is de werving van deelnemers inmiddels gestart. Daarmee wordt de streefwaarde van 80% deelname nog niet gehaald, maar er is goede hoop dat dit gaat lukken. 

In keukentafelgesprekken wordt bekeken welke maatregelen op het bedrijf van de desbetreffende ondernemer passen. En in een aantal gebieden zijn ondernemers ook al aan de slag met maatregelen. Ondanks de voortvarende aanpak is het nog een uitdaging om het doel, een concentratie kleiner dan 50 milligram nitraat per liter in het grondwater, te halen. Daarvoor moet de deelname nog verder stijgen en de te nemen maatregelen concreter worden. 

In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd dat als deze vrijwillige aanpak onvoldoende oplevert, er dwingende maatregelen zullen worden opgelegd. Daarmee is de aanpak wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het Landelijk Bestuurlijk Overleg meent dat er nu nog geen dwingende maatregelen nodig zijn. De huidige aanpak wordt doorgezet.