Doe-ochtenden op 19 en 26 november

05-11-2019 JOURE – Op dinsdagochtend 19 en 26 november organiseert het plein doe-ochtenden. Leerlingen uit groep 8 maken dan kennis met het Bornego College en OSG Sevenwolden door vijf lesjes te volgen. Aanmelden hiervoor gaat via de basisschool.

Breed en gevarieerd
Door de samenwerking kunnen de scholen een breed en gevarieerde onderwijsaanbod in Joure garanderen. De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op beide scholen zijn uitstekend. Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de leerlingen extra keuzes aanbieden.

Klas 2, 3 en 4
We werken in het schooljaar 2019/2020 vooral samen in leerjaar 1. De samenwerking zal zich de komende jaren uitbreiden naar andere leerjaren. Leerlingen die in klas 2, 3 of 4 van het Bornego College of OSG Sevenwolden in Joure zitten, volgen het onderwijs bij hun school zoals ze dat gewend zijn. Het kan zijn dat er bij vakken waarvoor weinig leerlingen kiezen in klas 3 en 4 wordt samengewerkt om de vakken op beide scholen te kunnen blijven aanbieden. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al.

De naam Plein Joure
Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: Plein Joure – the place to be.

Gaat jouw basisschool niet naar de doe-ochtend en wil je wel heel graag meedoen? Neem dan contact met hun op via telefoonnummer 0513-801800 (Bornego College) of via telefoonnummer 0513-482166 (OSG Sevenwolden)