Digitalisering heeft impact op de Europese landbouwsector

27-03-2019 JOURE – De digitalisering in landbouw kan de negatieve effecten op het milieu verminderen en een duurzame productie stimuleren, met minder administratieve lasten. Er is echter een risico dat de administratieve lasten voor de boeren stijgen en de potentiële verbeteringen in duurzaamheid niet worden bereikt omdat de beschikbare gegevens niet worden gebruikt. Dat zijn enkele conclusies uit een studie van Wageningen Economic Research en het Italiaanse bedrijf VVA in die werd uitgevoerd opdracht van de commissie Landbouw van het Europees Parlement.

De onderzoekers brachten de wereldwijde trend van digitalisering in de landbouw in kaart. Ze stellen vast dat deze ontwikkeling het inkomen van boeren kan verbeteren en de concurrentiepositie van de landbouw ten goede kan komen. Daarmee sluit de ontwikkeling aan bij doelen die in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden beoogd. Het is echter de vraag of het ook positief uitwerkt voor andere doelen van het Europese Landbouwbeleid zoals ‘het handhaven van landbouwdiversiteit’ en ‘bevordering van sociaaleconomische ontwikkeling in plattelandsgebieden. Onderzoekers merken op dat het aan de gebruikers is om te beslissen hoe nieuwe technieken moeten worden geïmplementeerd en voor welke doeleinden.