Diergezondheidsfonds heffing voor melkveehouders

31-03-2019 JOURE – De afspraken rond de financiering van de bestrijding van besmettelijke dierziekten en de monitoring van diergezondheid liggen vast in een 5-jarig convenant tussen de sectoren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2020 gaat een nieuwe periode voor 5 jaar in. De afspraken daarvoor zijn met betrekking tot de melkveehouderij grotendeels ongewijzigd en vrijwel afgerond. Wel verandert de financiering. De laatste jaren kon ZuivelNL de bijdrage van de sector uit de reserves voldoen, maar dat is volgend jaar niet meer mogelijk. Daarom zal het ministerie daarvoor, net als in de andere diersectoren al langer het geval is, zelf een heffing opleggen, op basis van I&R-gegevens.