Dienstverlening politie sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

27-12-2018 JOURE – De politie hecht veel waarde aan haar dienstverlening. Door continue maatschappelijke verandering is dit aan ontwikkeling onderhevig. Doordat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden is er een verschuiving in de aanloop aan de politiebureaus. Daarom worden de openingstijden van de bureaus in Bolsward, Koudum, Joure en Lemmer vanaf 1 januari 2019 aangepast. Door deze aanpassing worden de medewerkers op de bureaus effectiever ingezet en komt er meer tijd beschikbaar voor het afhandelen van digitale klantverzoeken.

Door een aanpassing in de openingstijden creëert de politie in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening. Zo is er een uitrbreiding van dienstverlening via de digitale kanalen of social media en bij inwoners thuis of elders. De politiebureaus zijn vanaf 1 januari 2019 op verschillende dagen c.q. dagdelen overdag en in de avond open.
Zo hebben bijvoorbeeld de inwoners die overdag werken de mogelijkheid om ’s avonds langs te kunnen komen. Hiermee investeert de politie in bereikbaarheid, zichtbaarheid en zijn agenten meer aanwezig op plaatsen waar het werk èn de inwoners om vragen.

Naast het bezoek aan het politiebureau is de politie 24/7 bereikbaar, bij spoed via 112 en bij geen spoed via 0900-8844. Ook is de website www.politie.nl altijd bereikbaar voor het doen van een melding of een aangifte. De aanpassing van de openingstijden heeft geen enkel effect op de inzet van de politie in noodsituaties. De politie is altijd aanwezig in het gebied. In het geval van de zogenaamde noodhulp kan de politie al in de buurt zijn. Een eventueel beeld dat op het politiebureau wordt gewacht op een noodhulpmelding is niet correct.

De openingstijden per 1 januari 2019 zijn als volgt:
Bureau JOURE:
Maandag 09.00 – 17.00 *
Woensdag 09.00 – 17.00
Vrijdag 13.00 – 17.00

Bureau LEMMER:
Dinsdag 09.00 – 17.00
Donderdag 09.00 – 17.00
Vrijdag 18.00 – 21.00

  • Bureau open voor publiek, aangifte in overleg mogelijk