DFM waarschuwt horeca voor overgangsregeling Sociale Hygiëne


25-08-2017 JOURE – In 2015 is in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in het Register aangescherpt. Hierdoor is de zogeheten lijst met Voorlopige bewijsstukken (overzicht van diploma’s die recht geven op een bijschrijving in het Register) begin 2017 aangepast en zijn veel oude diploma’s vervallen. Wanneer de diploma verlopen is, zou de ondernemer feitelijk examen sociale hygiëne moeten doen. Het verouderde diploma geeft (volgens de lijst) namelijk tot 2017 recht op bijschrijving.

Het SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) biedt medewerkers en ondernemers die inmiddels een oud diploma hebben de mogelijkheid om, op basis van hun oude diploma, het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen € 58,-. U wordt dan alsnog op de juiste wijze in het Register opgenomen. Let op: deze overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018. Meer informatie over deze overgangsregeling van de oude diploma’s Sociale Hygiëne leest u in de brief van LEC-SVH.