DFM ontvangt € 91.209.- voor vroegschoolse educatie


13-11-2017 JOURE – Elke gemeente is wettelijk verplicht Voor- en Vroegschoolse Educatie aan te bieden, voor peuters met een taalachterstand. Binnen de Fryske Marren zijn er 3 partijen die aan de educatievraag kunnen voldoen. De partijen moeten echter ook voldoen aan gekwalificeerd personeel. Per 1 augustus 2019 moet het personeel voldoen aan een nieuw criterium namelijk het zogenaamde niveau 3F.

Het rijk heeft € 91.209.- beschikbaar gesteld om het personeel de opleiding te laten volgen. Daarbij is een bedrag gereserveerd voor een eventueel herexamen. De drie aanbieders van Voor- en Vroegschoolse Educatie ontvangen op korte termijn bericht over de opleiding.