DFM in beeld; wegwerkzaamheden

07-04-2017 Joure – Er worden nogal wat werkzaamheden uitgevoerd op dit moment. Hieronder vindt u een klein overzicht. 

Joure: slijtlaag aanbrengen brugdek Warring
Vandaag is de weg ter hoogte van de Warring 30/28 afgesloten voor al het verkeer. Het brugdek wordt voorzien van een slijtlaag, waardoor de brug van 7.00 tot 17.00 uur niet begaanbaar is.

Terherne: Heerenzijlbrug gestremd voor scheepvaart
In verband met schilderwerk en onderhoud aan de Heerenzijlbrug is deze van 17-4 tot 31-4 gestremd voor scheepvaart.

Lemmer: Schokker asfalteringswerkzaamheden
Van 10 april tot 2 juli 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan de Schokker (tussen Aak en Jol) in Lemmer. Het asfalt wordt opgebroken en vervangen door bestrating. Door deze werkzaamheden is de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Rotsterhaule; asfaltonderhoud Polle en Gaasterweg

In Rotsterhaule vindt op dinsdag 11 en woensdag 12 april kleinschalig asfaltonderhoud plaats aan de volgende wegen:
Polle (ter hoogte van nummer 3) van 10.00 – 14.00 uur.
Gaasterweg (tussen Hoge Dijk en Richard Junweg) van 11.00 tot 15.00 uur.
De wegen zijn afgesloten voor het verkeer.

Rohel: asfaltonderhoud Meerweg en Vierhuisterweg
In Rohel vindt er dinsdag 11 en woensdag 12 april kleinschalig asfaltonderhoud plaats aan de volgende wegen:
Meerweg (tussen Kwekerijweg en Skredyk) van 07.00 – 11.00 uur.
Vierhuisterweg (ter hoogte van nummer 3) van 9.00 tot 13.00 uur.
De wegen zijn afgesloten voor het verkeer.

Delfstrahuizen: asfaltonderhoud Westerse Dijk en Trekkersweg
In Delfstrahuizen vindt op dinsdag 11 en woensdag 12 april kleinschalig asfaltonderhoud plaats aan de volgende wegen:
Westerse Dijk (tussen Marwei en Tjongerpad) van 12.00 – 16.00 uur.
Trekkersweg (ter hoogte van nummer 3) van 14.00 tot 17.00 uur.
De wegen zijn afgesloten voor het verkeer.

Echtenerbrug: asfaltonderhoud De Kempenaersweg
Aan De Kempenaersweg vindt op dinsdag 11 en woensdag 12 april kleinschalig asfaltonderhoud plaats. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 12.00 uur. De weg is afgesloten voor het verkeer.
Bantega: Otterweg asfaltonderhoud

Aan de Otterweg in Bantega vindt op dinsdag 11 en woensdag 12 april kleinschalig asfaltonderhoud plaats. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 14.00 uur. De weg is afgesloten voor het verkeer.

Joure: asfalteringswerkzaamheden Produksjewei, Handelswei 
Vanaf vandaag 18.00 uur tot zaterdag 8 april, 4.00 uur vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Produksjewei, Handelswei in Joure. De straten zijn afgesloten voor het verkeer.

De Gaaikemastraat, tussen de Julianastraat en de Tjalke de Boerstraat, in Balk is 24 april 2017 afgesloten. De walbeschoeiing wordt vervangen.

Joure: start met bouw fly-overs Knooppunt
Medio januari wordt gestart met de eerste werkzaamheden rond de bouw van de fly-overs voor het nieuwe knooppunt Joure. In de middenberm is ruimte nodig om de steunpunten voor de fly-overs te kunnen bouwen. Daarom wordt vanaf 16 januari de bestaande afzetting op de A6 omgebouwd. De aangepaste maximumsnelheid van 70 km/u blijft van kracht. De nieuwe wegafzetting blijft naar verwachting 20 weken staan.

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.