DFM deed onderzoek naar langer thuis wonen


25-01-2017 JOURE – Bijna negen op de tien inwoners wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek onder 55 tot 75 jarigen in onze gemeente. We vroegen een kleine 6.000 inwoners in deze leeftijdscategorie om een enquête in te vullen, digitaal of op papier. Met het onderzoek willen we weten hoe ver onze inwoners op de hoogte zijn van de veranderingen in de zorg en of zij al hebben nagedacht over wat zij zelf kunnen doen om langer thuis te blijven wonen.

Aanleiding voor het onderzoek
Het woonbeleid van de gemeente is onder andere gericht op het mogelijk maken van langer thuis wonen. Maar langer thuis wonen vraagt ook iets van de inwoners zelf. In de praktijk merken we nog vaak dat inwoners niet goed op de hoogte zijn van hun eigen verantwoordelijkheden. Met dit onderzoek hebben we een beter beeld gekregen van de mate waarin bewoners bereid zijn zelf maatregelen te treffen. Maar ook welke verwachtingen zij op dit gebied, terecht of onterecht, hebben van de gemeente.

Basis voor bewustwordingscampagne
De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de gemeente aanleiding om in te zetten op een bewustwordingscampagne. Bijvoorbeeld: Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft nog nooit binnen de familie gesproken over de geschiktheid van de eigen woning om lang in te blijven wonen. Eén op de drie inwoners heeft wel een (zeer) goed beeld van de gevolgen die de veranderingen in de langdurige zorg (kunnen) hebben op de eigen thuissituatie. Twee op de vijf mensen denkt dat de gemeente alle benodigde zorg nog vergoedt.

Gezamenlijke aanpak met de gemeenschap
Als gemeente gaan we de komende tijd aan de slag om de inwoners bewuster te maken van hun eigen rol. Daarbij gaat het over de woning geschikt maken, maar ook over het sociale aspect van langer en vaak ook alleen thuis wonen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onder andere Fryske Marren Vitaal . Door bijvoorbeeld betere of meer informatie op internet te plaatsen. Maar ook door folders te verspreiden op plaatsen waar de doelgroep te vinden is. Mochten we dan over enige tijd het onderzoek herhalen, dan hopen we dat terug te zien in de resultaten.

Onderzoeksrapport
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Onderaan deze pagina kunt u het onderzoeksrapport downloaden en doorlezen. Heeft u vragen na het lezen van het rapport? Wilt u meer weten over uw eigen situatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal) of een e-mail sturen naar het sociaal wijkteam.