Dertig miljoen euro voor vernieuwing in cultuur

07-07-2020 JOURE – Het culturele leven in Fryslân krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen de komende vier jaar subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod. Provincie Fryslân volgt hiermee het advies van twee onafhankelijke adviescommissies. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 30 miljoen euro.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nieuwe plannen. “Ferline jier binne wy mei ús nije kultuernota Nij Poadium in oare wei ynslein. Wy woenen ferbreding en fernijing fan it kultueroanbod yn Fryslân. Mei dizze besluten op basis fan de goed ûnderboude advizen fan de eksterne eksperts tinke wy in grutte ympuls te jaan oan in fernijend kultureel Fryslân.”

Musea
De musea krijgen 16,7 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers bij de musea zijn Museum Belvédère en Museum Drachten. Ook is er subsidie voor Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium op voorwaarde dat zij een strategische samenwerking aangaan. Naast deze nieuwkomers krijgen ook het Fries Museum, het Fries Scheepvaart Museum en het Natuurmuseum Fryslân financiële steun. De adviescommissie is erg te spreken over de kwaliteit en de (inter)nationale uitstraling van de musea die het rijke Verhaal van Fryslân op een bijzondere wijze uitdragen.

Kunstorganisaties
De kunstorganisaties krijgen 13,4 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers zijn Stichting Ivgi & Greben (dans), stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en Stichting Nootstroom (klassieke muziek), Stichting het Achterland en stichting Illustere figuren (theater), Stichting VoorHeen De Gemeente en Kunsthuis Syb (beeldende kunst).  

Nieuw
Het toekennen van vierjarige financiering voor musea en kunstorganisaties is nieuw voor de provincie Fryslân. Het komt voort uit de in 2019 vastgestelde beleidsnota Nij Poadium 2021-2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. De provincie richt zich hiermee op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.

Meer informatie
Het adviesrapport staat op www.fryslan.frl/nijpoadium.