Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari

09-01-2019 JOURE – Veehouders die in 2019 gebruik willen maken van derogatie om extra dierlijke mest op grasland uit te kunnen rijden kunnen daar tot uiterlijk 31 januari een vergunning voor aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Normaal mag op landbouwgrond in de Europese Unie maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt. Nederland heeft via de derogatie toestemming van de Europese Commissie om hier in 2018 en 2019 van af te wijken. Veehouders mogen dan onder voorwaarden 230 of 250 kilogram stikstof per hectare gebruiken op grasland.

Vanaf 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden voor derogatie. Veehouders moeten vanaf dit jaar een vergoeding van 50 euro betalen voor de aanvraag van de derogatievergunning. Verder is er een nieuwe voorwaarde bij het scheuren of vernietigen van grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond. In dat geval geldt er een korting van 65 kilo op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die worden gescheurd.