Definitief besluit ‘Omkromte’ valt over 2 weken

27-06-2019 JOURE – Als het aan de Burgerpartij De Fryske Marren ligt, wordt het pad opengesteld. ‘Er is een recht van overgang waar bewoners en recreanten gebruik van mogen maken en daar is op dit moment geen sprake van’, aldus raadslid Gerard ten Boom.

Sinds 4 jaar is er een discussie gaande tussen bewoners en Stichting Moai Skarsterlân en een aantal bewoners. Bewoners hebben inmiddels afrastering geplaatst in vorm van hekken waardoor de toegang naar het pad niet mogelijk meer is. Moai Skarsterlân is van mening dat het historische pad ook ecologische waarde heeft. In 2017 volgde een rechterlijke uitspraak dat het pad openbaar dient te zijn. In 2018 volgde dezelfde conclusie van de Raad van State.

Gerard ten van de Burgerpartij De Fryske Marren geeft aan: ‘Het is voor duidelijk dat het pad door 2 verschillende partijen, zowel de rechter als de raad van State, het openbaar is en moet blijven. Dat er onderhoud gepleegd moet worden is ook duidelijk en daar zal de gemeente dan ook voor opdraaien. Wel vinden wij dat er een redelijk termijn moet zijn voor de bewoners die afrastering hebben geplaatst om die te verwijderen. Het kan niet zo zijn dat er weer 4 jaar over heen zullen gaan alvorens het pad weer toegankelijk is voor recreanten en bewoners. Het maximale streven zou 2 maanden moeten zijn voor het verwijderen van de bouwerken en het pad over 6 maanden weer begaanbaar moet zijn’.

Over 2 weken zal er over de toekomst van ‘De omkromte’ worden beslist. Dan zal blijken wie er na de vier jaar durende strijdt tussen de bewoners en Moai Skarsterlân, aan het langst touwtje trekt.