Deens kinderen bezoeken scholen Onderwijsteam Nannewiid


04-11-2017 JOURE – In de week van 6-10 november is een groep leerlingen van de SØvind Skole uit Denemarken op bezoek bij de drie scholen van onderwijsteam Nannewiid van Primus. De leerlingen uit groep 8 zijn hier in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma Classroom Exchange Program. De kinderen uit Denemarken worden maandagavond ontvangen op het treinstation van Heerenveen door hun gastgezinnen.

Iedere Deense leerling is gekoppeld aan een leerling van OBS De Schakel, OBS It Haskerplak of OBS De Ynset en verblijft bij diegene thuis. Het uitwisselingsprogramma biedt veel kansen voor zowel kinderen als leerkrachten om van elkaar te leren. Directeur Rina Franke van onderwijsteam Nannewiid is initiatiefneemster. Zij heeft al ervaring opgedaan in voorgaande jaren, toen zij nog directeur was op een openbare school in Jubbega. “Twee jaar geleden hebben we dit voor het eerst gedaan. We kwamen met deze school in contact tijdens een studiereis en van het één kwam het ander. In juni 2018 gaan wij met de kinderen van groep 8 naar Denemarken.

De kinderen leren veel van elkaar. De voertaal is deze week Engels en je ziet dat de kinderen aan het einde van de week veel beter de Engelse taal spreken. Want het leren van een taal is toch vooral veel doen. Daarnaast leren we iets over het dagelijks leven in een ander land en het onderwijs. Ook binnen het gastgezin worden allerlei activiteiten ondernomen, waarbij het sociale aspect en goed gastheerschap voorop staan. Dit is absoluut waardevol voor alle betrokkenen.” 

De leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een vol programma deze week. De drie scholen worden bezocht waar onder andere workshops gericht op robotica en sport worden georganiseerd, museum Joure wordt bezocht en er is voldoende tijd voor sociale interactie na schooltijd en in de vroege avond. Het belooft weer een geslaagde week te worden.