Deelnemers gezocht voor project BioDiverseMelk

29-01-2023 JOURE – Voor het project BioDiverseMelk zijn onderzoekers van Wageningen University & Research op zoek naar melkveehouders die mee willen doen in een onderzoek naar het effect van kruiden in grasland op de melk en mestsamenstelling van Holstein koeien. Er kunnen 22 melkveebedrijven deelnemen, waarvan 6 biologische bedrijven.

Naast positieve effecten op biodiversiteit biedt de inzet van kruiden in grasland kansen om via bioactieve stoffen die aanwezig zijn in kruiden een positieve bijdrage te leveren aan diergezondheid, emissiereductie en bodemkwaliteit. Het toepassen van kruiden in grasland en rantsoen kan ook van invloed zijn op de samenstelling en de kwaliteit van melk doordat de bioactieve stoffen of de metabolieten hiervan de melk bereiken.

Er is al veel kennis over de werking van kruiden, maar er is onvoldoende kwantitatieve en integrale kennis om de positieve eigenschappen van kruiden optimaal te benutten ten gunste van bodem, dier, emissiereductie en melkkwaliteit. Hierdoor kan de inzet van kruiden nu nog moeilijk economisch tot waarde gebracht worden. Binnen het 3-jarige project BioDiverseMelk wordt hier onderzoek naar gedaan.

Voor onderzoek naar het effect van kruiden in grasland op melk-, urine-, en mestsamenstelling zijn de onderzoekers op zoek naar gangbare melkveehouderijen die momenteel kruidenrijke graslanden inzetten in de bedrijfsvoering en gangbare melkveehouders die nog geen kruidenrijke graslanden inzetten.

Voor bedrijven met kruidenrijke graslanden wordt specifiek gezocht naar bedrijven die meer dan 15% kruiden in de kruidenrijke beweidbare percelen hebben staan. Voor melkveehouders die nog geen kruidenrijke graslanden inzetten komen onderzoekers ook graag in contact met bedrijven die in de beweidbare percelen minder dan 5% kruiden hebben. Voor beide groepen wordt gezocht naar 8 melkveebedrijven. Daarnaast willen ze graag onderzoek doen op 6 biologische melkveebedrijven met of zonder kruidenrijke percelen.