Deelname van boeren aan programma insectenmonitoring neemt toe

20-05-2021 JOURE – LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de samenwerking binnen het programma ‘Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden’ (BIMAG) waarbij boeren vlinders in het agrarisch gebied monitoren. Het aantal deelnemende boeren is toegenomen tot 82.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat het aantal insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden en er waren weinig gegevens bekend vanuit weilanden en boerenerven. Om die reden hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 het  programma BIMAG opgezet, waarbij boeren zelf insecten rond hun bedrijf monitoren.

Het eerste jaar hebben 21 boeren en tuinders meegedaan. Vorig jaar verdubbelde dit aantal en telden de 42 deelnemers 6319 nachtvlinders en 1941 dagvlinders. Dit jaar tellen 82 boeren en tuinders vlinders. Er waren dit jaar zelfs zo veel aanmeldingen dat er een wachtlijst is opgesteld, omdat de organisaties het belangrijk vinden om voldoende begeleiding te kunnen garanderen.

Niet alleen zijn er dit jaar meer deelnemende agrariërs, ook zijn er meer deelnemers die naast nachtvlinders ook dagvlinders tellen. De nachtvlinders worden geteld met behulp van LedEmmers. De boer plaatst de emmers aan het einde van de dag op 3 plaatsen en met behulp van een lichtsensor gaan de ledlampen branden als de avond valt. De nachtvlinders worden hierdoor aangetrokken en belanden in de emmer. Bij het ochtendgloren zet de boer de vlinders op de foto, voordat ze weer ongeschonden kunnen wegvliegen. In de dagvlindertelling loopt de agrariër wekelijks een route over het erf en turft zelf de vlinders die hij of zij waarneemt. 

De tellingen vormen samen ook een beter beeld nu de landelijke spreiding is toegenomen en de eerste deelnemers reeksen opbouwen van 3 jaar. In 12 provincies zijn inmiddels deelnemers uit diverse sectoren. Van fruitteler tot melkveebedrijf, gangbaar en biologisch, er is veel interesse. Dit jaar doen bijvoorbeeld een leghennenhouder en een geitenhouder mee.