De raad vergadert op 24 & 26 februari, commissie van advies ook op 26 februari

21-02-2020 JOURE – De gemeenteraad vergadert op maandag 24 februari (Petear) en woensdag 26 februari (Debat en Beslút). De agenda’s van het Petear en de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeenteraad.

Raadsvergadering live volgen
De onderdelen Debat en Beslút van de raadsvergadering worden live uitgezonden via de webcast. Ook na afloop kunt u de vergaderingen terug kijken.

Commissie van advies voor de bezwaarschriften
Op woensdagavond 26 februari 2020 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie.

De voorzitter van de bezwarencommissie van gemeente De Fryske Marren deelt mee dat er op woensdagavond 26 februari 2020 een openbare hoorzitting wordt gehouden, waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake besluiten van de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • een Wob-verzoek; aanvang 19.00 uur;
  • het afwijzen van een handhavingsverzoek; aanvang 19.30 uur;
  • een verkeersbesluit; aanvang 20.00 uur.

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog wordt ingetrokken, dat de aanvangstijd op verzoek van belanghebbenden wordt gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Secretaris van de commissie
Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, daarom verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14).