De Lyste Mienskip ‘De erfenis van tante Bella’

24-01-2019 OUWSTERHAULE – Op vrijdag 8 februari en zaterdag 9 februari is weer de jaarlijkse toneeluitvoering van toneelvereniging “De Lyste Mienskip” in het dorshuis “De Hichte” in Ouwsterhaule. De spelers zijn, onder regie van Liset Hulzinga en met hulp van de souffleuses Christien Snijder en Petra Heida, al druk aan het oefenen. Ze spelen deze keer het stuk “de erfenis fan muoike Bella”, een klucht in drie bedrijven van Henk Roede, overgezet in het Frysk door Gurbe Dijkstra.

De twee broers Berend en Albert Duursma, een schilder en een bouwvakker, twee grote rollen gespeeld door Remco Akkerman en Willem Ringnalda, erven een beauty-salon van hun overleden tante Bella. Ze willen de boel verbouwen, maar ondertussen moet de beauty-salon wel door blijven draaien. En de klanten die op komen dagen zijn niet zo gemakkelijk. Mevrouw van Dreuten (Berber v/d Wal, Dora (Aafina Postma), Neeltsje (Betty Wind-Huisman) en Greet (Reina Buruma) vragen nogal wat van de mannen.

Gelukkig helpt stagiaire Suzan (Susan Piersma) de broers uit de brand. En misschien hebben verbouwen en beautybehandelingen ook wel meer overeenkomsten dan dat wij ooit hadden kunnen bedenken… De klanten zijn niet het enige probleem voor de broers, want zijn zij wel de enige erfgenamen? Wiepie Dijkstra (Auke-Jan Snijder) uit Canada komt op visite bij zijn tante Bella. Zou notaris Nikkelvest (Marten Wietsma) hier misschien wat duidelijkheid kunnen scheppen?

Genoeg ingrediënten voor een leuke toneelavond en veel lachen!
Entree €7,50, kinderen t/m basisschool € 3,50. Ook te vinden op Facebook! Toneelvereniging “De Lytse Mienskip”