De Fryske Marren sluit zich aan bij Statiegeldalliantie


19-02-2018 JOURE – De Statiegeldalliantie bestaat sinds oktober 2017 en vraagt diverse organisaties, lokale overheden en burgerinitiatieven zich te verenigen om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flesjes te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Meerdere gemeenten in Nederland hebben zich hierbij al aangesloten. In dit advies wordt ingegaan op het voorstel om als gemeente aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Het doel van de statiegeldalliantie is om beter bij te dragen aan de circulaire economie, het verminderen van zwerfafval en het onder steunen van de landelijke invoering statiegeld. Het zwerfafval is ook in deze gemeente al jaren een hardnekkig probleem. Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van de inwoner. Daarnaast is het slecht voor milieu en dieren.
Statiegeld kan als een extra impuls werken zwerfafval tegen te gaan. Blikjes en plastic flesjes zullen namelijk niet meer zo snel worden weggegooid.