De Fryske Marren gaat aan de slag voor kleurenblinden


05-04-2018 JOURE – Ongeveer 8 procent van de mannen en een half procent van de vrouwen heeft een vorm van kleurenblindheid. Dat zijn een paar duizend inwoners van De Fryske Marren. Deze inwoners lopen soms tegen problemen aan in de dienstverlening en communicatie van de gemeente. En daar willen we graag wat aan doen.
Voorbeelden
Zonder dat het opvalt zijn veel zaken rondom kleurgebruik geregeld. In het verkeer bijvoorbeeld zijn verkeersborden de afgelopen jaren aangepast. En ook voor overheidswebsites zijn dankzij de zogenaamde webrichtlijnen afspraken gemaakt over kleurgebruik en contrast. Maar die afspraken zijn er niet voor bijvoorbeeld drukwerk, gemeentelijke gebouwen en glasbakken. Dankzij de tip van een inwoner van onze gemeente is de afvalkalender van 2018 op details aangepast en zo beter leesbaar voor kleurenblinden geworden.

Klankbordgroep
We gaan daarom een klankbordgroep oprichten met inwoners die kleurenblind zijn. Deze klankbordgroep kan ons gevraagd en ongevraagd adviseren over de dagelijkse problemen waar mensen met kleurenblindheid tegenaan lopen. Bent u kleurenblind? Wilt u een paar keer per jaar met ons meedenken? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan communicatie@defryskemarren.nl. Wilt u in uw aanmelding, naast uw persoonlijke gegevens, ook aangeven welke vorm van kleurenblindheid u heeft?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u ook een mail sturen aan dit e-mailadres of contact opnemen met Jan van der Veen via 14 05 14.