De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân maken een Groene Start


18-11-2017 JOURE – De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân slaan de handen ineen in hun gezamenlijke campagne Groene Start. De campagne is vanochtend gelanceerd op de grens van beide gemeenten. Het doel van de campagne: inwoners motiveren en helpen hun huis te verduurzamen.

Van label G naar label A
De Fryske Marren heeft Tûk Wenjen en Súdwest-Fryslân heeft Energiesprong. Beide projecten draaien om hetzelfde: het verduurzamen van je woning. Daarom slaan beide gemeenten de handen ineen bij deze gezamenlijke campagne Groene Start. Vanochtend werd de campagne gelanceerd. Dat gebeurde door wethouder Durk Stoker van Súdwest-Fryslân en wethouder Durk Durksz van De Fryske Marren. Twee groene huisjes, ontworpen door Stichting Ambachtscentrum Friesland, staan centraal in de campagne. Durksz en Stoker mochten het rode doek verwijderen, zodat het groene huisje zichtbaar werd. Dit staat symbool voor het verbeteren van het energielabel: van een rood G-label, naar een groen A-label.

Voor iedereen
Het uitgangspunt van Groene Start is: energieneutraal waar iedereen aan mee kan doen. Dus ook mensen met een smalle beurs. SIAN adviseert de inwoners. “In een gesprek van twee uur nemen we door wat de huidige energielasten zijn en welke maatregelen inwoners voor hun huis kunnen nemen,” vertelt Tjalling Sloot van SIAN.

Regio-ambassadeurs
Bart en Petra Greijdanus uit Bolsward stelden vorige week hun huis open voor de Duurzame Huizenroute. Vandaag waren ze aanwezig als regio-ambassadeurs. “It is prachtich om minsken út te lizzen hoe’t sy harren hûs ferduorsumje kinne,” zegt Bart Greijdanus. Zij hebben hun jaren 70-woning verduurzaamd met zonnepanelen en een aparte regenwaterleiding en verwarmen hun huis met infraroodpanelen. Ook regio-ambassadeur Rudolf Setz uit Sneek was aanwezig. Hij woont in een jaren 30-woning. “Het is een aanrader om je huis te verduurzamen, zeker als je een oud huis hebt.”

“In wize fan libjen”
Wethouder Stoker is blij met de regio-ambassadeurs. “Ast dyn ferhaal fertelst, stekst oare minsken oan. Wy wolle as gemeenten in platfoarm biede, wy wolle útstriele dat wy der mei-inoar mei oan ’e slach geane. It is net frijbliuwend, it moat!” Er zijn al heel wat huizen verduurzaamd in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, maar nog niet genoeg. Wethouder Durksz: “It is in wichtich ûnderwerp. Wy moatte mei-inoar enerzjy besparje. Wy hawwe sels yn 1998 it hûs isolearje litten en hawwe 36
sinnepanielen op it dak. Duorsumens wurdt dan in wize fan libjen en in sport: hoe kinne je mei minder ta?”

Groene huisjes
De groene huisjes duiken de komende maanden op verschillende locaties in De Fryske Marren en
Súdwest-Fryslân op. De beide gemeenten hopen dat door de aandacht steeds meer mensen een
‘Groene Start’ gaan maken.