De Fryske Marren doet mee aan onderzoek naar democratie


25-09-2017 JOURE – Gemeente De Fryske Marren gaat samen met negen Nederlandse gemeenten onderzoeken hoe het in deze gemeenten staat met de ontwikkeling van de lokale democratie. De gemeenten doen dit in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via een Democratie Testlab. Gemeenten zien dat inwoners mondiger worden, een mening hebben en zelf initiatieven nemen. Dat is een waardevolle ontwikkeling, maar is de gemeente daar klaar voor? De Fryske Marren wil hiermee bekijken wat de gemeente kan doen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners op dit vlak.

Bijeenkomsten, enquête en telefoongesprekken
Raadsleden, collegeleden en ambtenaren gaan de komende maanden in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de gemeente. Er komt een enquête die via het inwonerspanel wordt uitgezet, maar ook andere inwoners van de gemeente kunnen die enquête invullen via de website van de gemeente. Raadsleden en burgemeester en wethouders zullen willekeurige inwoners bellen en hen een paar vragen voorleggen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over dit onderwerp. De gemeenteraad en het college zijn benieuwd naar ervaringen en meningen de stand van de lokale democratie.