De Fryske Marren begeleidt 200 statushouders naar werk

22-12-2018 JOURE – Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat statushouders goed mee kunnen doen in de maatschappij. Op dit moment ervaren een groot aantal statushouders problemen op het gebied van taalontwikkeling, administratie, beheer van de financiën en het maken van keuzes ten aanzien van hun inburgering. Hierdoor blijven veel nieuwkomers lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Gemeente De Fryske Marren heeft zich tot doel gesteld binnen 4 jaar, de helft van het aantal statushouders, die nu in projecten van Vluchtelingenwerk en De WurkJouwer zitten, uit te laten stromen naar werk. Dat zijn ongeveer 200 statushouders. Een ambitieus doel, waar gerichte taalondersteuning en intensieve begeleiding voor nodig is. In 2019 gaat de gemeente De Fryske Marren hierin € 250.000 extra investeren.

Extra begeleiding en coaching
Er is door de verschillende instellingen binnen De Fryske Marren hard gewerkt aan het stroomlijnen van de processen en het bevorderen van de samenwerking. Het gaat om het azc, Vluchtelingenwerk, Pastiel, De WurkJouwer, Friesland College, werkgevers en gemeente De Fryske Marren. Hierdoor worden trajecten beter op elkaar afgestemd. Daarnaast neemt de gemeente de regie in handen en gaat meer investeren in de begeleiding en coaching van statushouders bij Pastiel en De WurkJouwer.

Eigen verantwoordelijkheid statushouder
Met het project ‘Mijn Toekomst’ van Vluchtelingenwerk wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording van de statushouder van zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden in De Fryske Marren. Ook wordt binnen dit project gewerkt aan het vroegtijdig op gang brengen van integratie, door middel van praktijklessen en bezoeken aan bedrijven.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is beheersing van de taal een belangrijke voorwaarde. Daarnaast vergroot het hebben van een diploma de kans op werk aanzienlijk. Door te investeren in extra taalondersteuning krijgen statushouders de mogelijkheid om door te stromen naar de entree opleiding. Met deze opleiding, die door het Friesland College samen met De WurkJouwer wordt gegeven, kunnen zij een (mbo)startkwalificatie behalen. Inmiddels hebben 49 statushouders in de Fryske Marren nu betaald werk of worden binnen het mbo opgeleid naar een startkwalificatie.

Aantal uitkeringen daalt
Met de genoemde maatregelen verwacht De Fryske Marren in 4 jaar tijd de helft van het aantal statushouders die nu in projecten van Vluchtelingenwerk en De WurkJouwer zitten de uit te kunnen laten stromen naar werk. Het totaalpakket aan maatregelen kost ongeveer € 250.000,- Als het doel wordt gehaald, besparen wij niet alleen een veelvoud van dit bedrag, maar geven bovenal een groot aantal inwoners de kans om mee te doen en te participeren in De Fryske Marren.

De gemeente heeft goede resultaten behaald op het gebied van participatie, waardoor het aantal uitkeringen in de gemeente flink is gedaald. Hierdoor is het mogelijk om extra te investeren in de participatie van statushouders.

Voorsorteren op wetswijziging inburgering
Met deze maatregelen anticipeert gemeente De Fryske Marren alvast op de wetswijziging van de Wet inburgering 2020. Daarin krijgen gemeenten op het gebied van inburgering de regie en gaan meer doen om administratieve en financiële begeleiding te bieden aan statushouders. De Fryske Marren heeft besloten hier niet op te wachten, maar nu alvast noodzakelijke maatregelen te nemen om integratie te bevorderen.