De aanval op pensioenen, 7 mei in Joure

29-04-2019 JOURE – In een themabijeenkomst georganiseerd door het bestuur van Lokaal FNV De Fryske Marren, zullen de eerlijke regels worden besproken die broodnodig zijn voor AOW en pensioen. Alle reden om zich druk te maken over het pensioen. Gastspreker is gepensioneerd bestuurder Anne van Dijk, fervent pleitbezorger voor een eerlijk pensioen.

Het begint door te dringen dat de huidige verhoging van de AOW en pensioenleeftijd niet eerlijk is. De toename van gezonde levensjaren is niet de maat die gehanteerd wordt voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Nee, de stijging van de gemiddelde levensverwachting is de maat. Mensen die lichamelijke arbeid doen zijn de sigaar. Zij werken langer (beginnen op jongere leeftijd), leven korter en zij leven korter gezond.

De pensioenfondsen zijn in 10 jaar bijna verdubbeld qua vermogen. In tegenstelling tot wat vaak klakkeloos wordt beweerd, nemen de pensioenreserves niet af maar fors toe. Desalniettemin mag er niet geïndexeerd worden van de overheid. Als de gemiddelde rekenrente die toegepast wordt bij kapitaal gedekte pensioenen in Europa, ook in Nederland wordt toegepast, dan is er geen dreigende afboeking en kan geïndexeerd worden.

Kom langs en luister naar wat Anne van Dijk op 7 mei aanstaande uiteenzet waarom werknemers zich druk moeten maken over de nieuwe aanval op ons pensioen. Toegang is gratis voor leden en niet-leden. Graag vooraf aanmelden.

Het bestuur van Lokaal FNV De Fryske MarrenDinsdag 7 mei 2019, aanvang: 20.00 – 21.30 uur, inloop 19.30 uur in zalencentrum ‘t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA te Joure. Aanmelden kan via het antwoordformulier die je 30 april aanstaande kunt insturen naar:
FNV
Antwoordnummer 550
9700 WB Groningen (postzegel is niet nodig)
of per e-mail: lokaalrkgroningen@fnv.nl