D66 wil stop op geitenhouderijen in De Fryske Marren

27-02-2022 JOURE – Annemiek Vonk en Jeannet Speelman van D66 De Fryske Marren gaan donderdag 3 maart een motie indienen om in De Fryske Marren per direct een tijdelijke (uitbreiding)stop geitenhouderijen in te voeren.

D66 bemerkt een grote onrust onder de inwoners van de Fryske Marren, zeker in de gebieden waar aanvragen lopen voor grote geitenhouderijen. Provincie Fryslân kent geen tijdelijke geitenstop, andere provincies en onze buurgemeenten wel, daardoor ziet D66 steeds meer aanvragen binnenkomen in onze gemeente.

Op dit moment worden er onderzoeken gedaan naar de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen. Pas in 2024 worden de resultaten hiervan verwacht.

“Zolang er nog onduidelijkheid is welke gezondheidsrisico’s een geitenhouderij met zich meebrengen, is het onverantwoord om nieuwe geitenhouderijen of uitbreidingen van reeds bestaande toe te laten. Een gezonde leefomgeving mag nooit ter discussie staan”, aldus Speelman en Vonk.

Er zijn al meer partijen die hebben aangegeven de motie te steunen.