Cursisten “Politiek actief” ontvangen diploma


30-06-2017 JOURE – Afgelopen woensdag ontvingen de deelnemers aan de cursus “Politiek actief” voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 juni jongstleden hun certificaat van deelname. De door de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en De Fryske Marren georganiseerde cursus onder begeleiding van ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat), is goed bezocht. In totaal ruim 60 deelnemers, waarvan 13 uit onze gemeente, bezochten de 5 cursusavonden. Tot slot hebben de cursisten in hun eigen gemeente een raadsvergadering bijgewoond. 

De cursus, bedoeld voor iedereen die wil weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming of die erover nadenkt politiek actief te worden maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn, is goed ontvangen. De cursisten vonden de cursus boeiend en zij hebben meer inzicht gekregen in de politieke besluitvorming. De rollen van de raad en het college zijn nu veel beter te begrijpen. 

Op de foto van links naar rechts: mevr. Imca Abma, dhr. Edwin Ypma, dhr. Anne Sinnema, dhr. Gerrit Hoekstra, dhr. Marc van Niekerk–Thie, achter hem dhr. Ibo Grouwstra, dhr. Wil de Boer, mevr. Lola Schotanus, dhr. Marten de Vries, dhr. Sipko Sikkes en burgemeester Fred Veenstra. Op de foto ontbreken mevr.  Petra Kruyt – de Jong, mevr. Marike Uilenreef en mevr. Babette Brandsma – Jenner.