Cultuurvlag Joure halfstok


06-03-2018 JOURE – In Joure worstelen diverse creatieve instellingen met Gemeente de “Fryske Marren” over huisvestingsproblematiek voor beoefenaars van Kunst en Cultuur in algemene zin. Op zich misschien niets nieuws… maar de positie in Joure is wel heel uitzonderlijk. Veel verenigingen zijn nauwelijks in staat het hoofd boven water te houden in verband met hoge huren en energiekosten, die met de exploitatie van een aantal zeer verouderde gebouwen annex zijn. De gebouwen zijn eigendom van- en worden verhuurd door de Gemeente de Fryske Marren. Nieuwe initiatieven krijgen ternauwernood, of geen vorm en de maatschappelijke behoefte wordt niet ingevuld.

Daarom is sinds drie jaar (!) een vereniging actief met het verwerven van onderdak. De vereniging is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse cultuurinstellingen en verenigingen uit Joure. Professionele haalbaarheidsonderzoeken, bouwkundige rapportages, een volledige lay-out na verbouwing en renovatie en een presentatie daarvan voor bestuurders van de Provincie (die met een staand applaus werd gewaardeerd), hebben inmiddels de revue gepasseerd. Er is een volledig sluitend ondernemersplan gemaakt voor de realisatie van een Cultureel Centrum in Joure.

Drie jaar na het voeren van de eerste gesprekken met gemeente de Fryske Marren, zitten we in een enorme impasse en komen geen stap meer verder. Er is wel een politieke wil, echter het verantwoordelijke college geeft geen enkele duidelijkheid en mist alle daadkracht. Het sociale aspect van een cultureel centrum is erg belangrijk: we willen iedereen, maar vooral onze jongeren, kansen bieden om zich samen met anderen te identificeren, te ontwikkelen en ze een plek bieden waar ze energie kwijt kunnen én waar ze zich ontspannen en thuis kunnen voelen.

We willen alle inwoners van Joure de mogelijkheid bieden voor het maken van sociale contacten. Een ACTIEF (jongeren) centrum dus, waarin écht menselijk contact voorop staat!
Wij zijn er van overtuigd dat deze behoefte er is bij alle doelgroepen en wij willen voldoen aan deze behoefte. Daar vragen we niets voor, alleen ruimte en het “gevoel’ dat de gemeente vierkant achter dit initiatief staat.

Terwijl in in veel dorpen om ons heen, vanuit dezelfde behoefte, cultuur- en dorpshuizen ontstaan, lijkt dit in Joure onhaalbare kaart en worden we door gemeente de Fryske Marren van het “kastje naar de muur gestuurd“. Daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen!

Kijk ook op:
https://www.facebook.com/De-Fryske-Marren-Cultuur-2018-844160069042121/