Cultuurlandschap herstelwerkzaamheden begonnen


08-03-2018 SINT NICOLAASGA – Houtwallen, poelen en elzensingels zullen in Sint Nicolaasga nu snel worden aangepakt. Gedeputeerde Johannes Kramer gaf gister de aftrap voor het herstellen van cultuurlandschappen in Friesland. Ook zullen veel bomen worden gekapt die ruimte moeten maken voor elzen, eiken en hagendoornen. Poelen zullen worden leeggehaald en gevuld worden met schoon water om de flora en fauna te stimuleren.

Naast Sint-Nicolaasga zijn er ook herstelwerkzaamheden begonnen in Zuidoost-Fryslân en op Terschelling. Zonder het onderhoud zou het cultuurlandschap mogelijk verdwijnen.