Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 38 cultuur- en natuurprojecten

22-07-2020 JOURE – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft onlangs aan 38 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee gaat een bedrag van € 75.526 naar de sector, die het door de corona-crisis zo moeilijk heeft. Musea zijn dicht, theatervoorstellingen gaan niet door en festivals zijn afgelast.

Daarom is het juist nu belangrijk om makers te blijven ondersteunen. Het Cultuurfonds is bovendien coulant met het uitbetalen van de toegezegde steun, mochten projecten (deels) nog niet doorgaan.

38 prachtige projecten voor Fryslân
Onder de 38 prachtige nieuwe projecten voor cultuur en natuur in Friesland, is onder meer de toekenning voor Stichting Âns Maar Gelyk. Zij krijgt € 5.000 voor de theaterproductie De Kraak. Deze digitale theaterproductie gaat over de historische gebeurtenis waarbij de verzetsgroep in Sexbierum in de nacht van 25 op 26 september 1943 de kluis in het gemeentehuis van Sint Annaparochie kraakten. Hiermee stelden ze het bevolkingsregister veilig en bleven vele mannen van ‘t Bildt verschoond van dwangarbeid voor de Duitsers.

De Stichting Culturele Activiteiten Tytsjerk krijgt € 2.500 voor de theaterproductie Karanténe. Over een dorp in quarantaine door een milieuramp. Een theatrale wandeling rondom het natuur- en cultuurpark Vijversburg.

€ 3.000 is toegekend aan de Stichting Friese Milieufederatie voor het project Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip. Met dit project wordt de biodiversiteit in vijf dorpen in Noordoost-Fryslân versterkt.

Coulant uitbetalen
Het Cultuurfonds is coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (geheel) door kan gaan kunnen bepaalde kosten toch worden vergoeden, waarbij ook aandacht is voor betaling van zzp’ers. Vragen over een project of evenement vanwege de coronamaatregelen?Kijk op de website voor meer informatie.

Blijf je aanvraag doen!
Het Cultuurfonds Fryslân roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral een aanvraag voor financiële ondersteuning te blijven doen. Er is voor dit jaar het gebruikelijke budget te besteden. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan zodra de crisis afneemt. Zie https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-fryslan.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is voorvechter van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen verbinden en verrijken. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. We nodigen particulieren, stichtingen en bedrijven uit om ook een bijdrage te leveren, in geld, tijd of kennis. Zo versterken we cultuur en natuur ook voor de volgende generaties. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.