Cultuurfonds Fryslân geeft € 138.100 aan cultuur en natuur


21-04-2017 JOURE – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aan  53 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 138.100 toegekend. Zo ontvangt de Stichting Museum Joure een bijdrage van €1000,- en Stichting bevrijdingsfestival €3000,-

Grootste en meest opvallende toekenning is die van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) die op een bijdrage kan rekenen van € 31.500 voor de deelname van 21 Friese muziekverenigingen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Con Spirito Joure is een vaste deelnemer aan dit evenement.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Dit was de eerste ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok.