Crisisnota biedt inzicht in maatschappelijke en financiële gevolgen

14-06-2020 JOURE – Het college van De Fryske Marren legt de gemeenteraad een crisisnota voor, in het najaar volgt de kadernota. “Immers”, zegt wethouder Jos Boerland, “we moeten eerst inzicht hebben in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners en ondernemers, voordat we weer geld voor investeringen en plannen kunnen vrij maken”. De crisisnota gaat in het meest negatieve scenario uit van € 4,3 miljoen aan extra kosten.

Inzicht in extra kosten
De coronacrisis heeft behoorlijke gevolgen voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Zowel maatschappelijk als financieel. Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig ondersteunende maatregelen treffen. Het college heeft al een aantal regelingen vastgesteld, denk aan het later mogen betalen van gemeentelijke belastingen en het uitstel van betaling voor pachters en huurders.

Deels zijn we afhankelijk van compensatieregelingen vanuit het rijk. Omdat die nog niet altijd duidelijk zijn, heeft ons college ervoor gekozen om geen voorjaarsrapportage te maken maar een crisisnota. Deze nota biedt zoveel mogelijk inzicht in de kosten met de kennis van dit moment; het is een dynamisch document dat we bijwerken zodra we meer weten over de compensatieregelingen vanuit het rijk en de ontwikkeling van kosten.

Gemeente gebruikt de algemene reserve voor de crisiskosten
De gemeente missen door de crisisperiode nu bijvoorbeeld inkomsten van toeristenbelasting, havengelden, huurinkomsten en precariobelasting. Ook verenigingen hebben extra kosten, die willen ze eerst goed in kaart willen hebben voordat ze kunnen besluiten over geld voor nieuwe plannen. De gemeente houdt er rekening mee dat er op een aantal fronten nog financieel bij moet worden gesprongen. De extra kosten die zij nu incalculeren, gaan af van de algemene reserve van onze gemeente. De schatting is dat dit maximaal € 4,3 miljoen extra gaat kosten.

Nog veel onzekerheden
De gemeente hebben steeds bewust ingestoken op financiële stabiliteit: op tijd inspelen op de tekorten in de zorg, terughoudend zijn bij investeren in nieuw beleid en op tijd bezuinigen. Ook nu houdt de gemeente die voorzichtigheid vast en willen zij eerst inzicht hebben in de gevolgen van de coronacrisis, rekening houdend met de vele onzekerheden die er nu nog zijn.

Noodzakelijke investeringen niet uitstellen
De noodzakelijke investeringen stelt de gemeente niet uit, daarover wordt besloten tegelijkertijd met de crisisnota. Denk aan de hogere kosten voor bestrijding van de eikenprocessierups, het herstellen van verzakking van de bermen en invoering van de wet verplichte GGZ. Over deze investeringen en over het reserveren van geld in de crisisnota, besluit de raad in juli. De ander beslispunten volgen in het najaar.